Udržateľnosť je dnes silná téma a ani my nezaostávame a chceme sa podieľať na ochrane vlastných zdrojov v prírode.
Preto sme sa s Kubíkom rozhodli, že budeme čistiť studničky a pramene v lesoch a pomôžeme tak nielen prírode, ale aj lesnej zveri.

NIEKOĽKOKRÁT V ROKU SA VYDÁME DO PRÍRODY VYČISTIŤ STUDNIČKY NA SLOVENSKU A V ČESKU.

Tu na našich stránkach, kde budú postupne pribúdať fotografie, môžeš sledovať, ako sa nám to darí.